Psühholoogia magistriõppe kava & kirjandus

Mida see endast kujutab? Magistriõppe läbinul on võimalik teha psühholoogia kutseeksam, bakalaureuse kraadiga seda võimalust pole.
Otseviide: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/PSPSM/17.LT
Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.

Kohustuslikud ained

Mitmemõõtmeline statistika
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu poolt kursusel jagatud materjalid.
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval
Digitehnoloogiate instituudis). DVD-de laenutamine toimub ka esimeses
seminaris.
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.cs.tlu.ee/~katrin/wp/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andme-töötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. Harper Collins
Field, A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition. Sage.
Kaasaegsed uurimused psühholoogias ja uurimistulemuste esitamine
Sotsiaalpsühholoogilised teooriad
Kohustuslik kirjandus. Kursuse läbimiseks vajalikud raamatud ja artiklid on välja pandud Astra maja õpikeskuses, kursuse PSP7034 riiulil.
Arenguteooriad
Kohustuslik kirjandus.
Artiklid erialastest teadusajakirjadest ja raamatutest vastavalt valitud referaaditeemale.
Asenduskirjandus.
Miller, P. H. (2002). Theories of Developmental Psychology, 4th Ed; Thomas, R. M. (2000). Comparing Theories of Child Development, 5th Ed; Lerner, R. M. (2002). Concepts and Theories of Human Development, 3rd Ed; Green, M. (1989). Theories of Human Development: A Comparative Approach; Crain, W. C. (2005). Theories of Development: Concepts and Applications. 5th Ed; Parke, R., & Ornstein, P. (Eds.) (1994). A Century of Developmental Psychology; Austin, S. G. (2002). Developmental Theories Through the Life Cycle.
Individuaalsete erinevuste teooriad
Kohustuslik kirjandus.
Loengumapp “PSP7036 Individuaalsete erinevuste teooriad”;
Mõned peatükid raamatust: Pervin, L. A., John, O. P. (Eds.) (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. (3rd ed.) New York: The Guilford Press
Asenduskirjandus.
Corr, P. J. , Matthews, E. (Eds.) (2009) The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Magistriseminar
Kirjandus märkimata.
Andmeanalüüsi interpreteerimine
Kohustuslik kirjandus.
Loengumapp “PSP7038 Andmeanalüüsi interpreteerimine”;
Mõned peatükid raamatust: Tabachnick, B.G., Fidell, L.S (2006) Using Multivariate Statistics (5th edition). Boston: Allyn and Bacon
Lisainfo.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1995) Multivariate Data Analysis with Readings (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Harris, R. J. (2001) A Primer of Multivariate Statistics. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Stevens, J. P. (2001). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (4th ed.) New York: Routledge.
Antisotsiaalne käitumine
Kohustuslik kirjandus.
Valitud peatükid järgmistest raamatutest:
Clarke, R.M. (2011). Antisocial behavior: Causes, correlations and treatments. New York: Nova Science Publishers
Flannery, D.J., Vaszonyi, A.T., & Waldman, I.D. (2007). The Cambridge handbook of violent behavior and aggression. Cambridge University Press: Cambridge, UK
Geen, R.G. & Donnerstein, E. (1998). Human aggression: Theories, research and implications for social policy. San Diego, CA: Academic Press.
Paludi, M.A. (2011). The psychology of teen violence and victimization. Volume 1: From Bullying to Cyberstalking to Assault and Sexual Violation. Santa Barbara, CA: Praeger.
Asenduskirjandus.
Dozier, R.W., Jr. (2004). Miks me vihkame. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus
Flannery, D.J., Vazsony, A.T, Waldman, I.D. (Eds.) (2007) The Cambridge handbook of violent behavior and aggression. Cambridge: Cambridge University Press.
Geen, R. G. & Donnerstein, E. (Eds) (1998). Human aggression: Theories, research, and implications for social policy. San Diego, CA, US: Academic Press, Inc.
Hayes, N. (2002) Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Külim (peatükk agressiivsuse kohta)
Lykken, D. T. (1995). The Antisocial Personalities. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlabaum Associates
McMurran, M., & Howard, R.C. (Eds). (2009). Personality, Personality Disorder, and Violence. Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell
Worchel,S., Cooper, J., Goethals, G.R., Olson, J.M (2000). Social Psychology. Belmont: Wadsworth York: Longman (peatükk agressiivsuse kohta).
Kultuuriti võrdlev psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2004). , Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd Ed.). Cambridge, UK.;
Shiraev, E. & Levy, D. (2009). Cross-Cultural Psychology. Critical Thinking and Contemporary Applications (4th Ed.). Allyn & Bacon, Boston.
Ward, C. A., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. England: Routledge.
Online materjalid/reading: http://www.wwu.edu/culture/contents_complete.htm
http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/topdownloads.html

Valikained

Välispraktika
Religioonipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Lehtsaar, T. (1997). Äärmusliku usugrupi psühholoogia. Tartu: T Lehtsaare kirjastus.;
Lukas, E. (2000). Elu mõte: logoteraapilised vastused eksistentsiaalsetele küsimustele. Tartu: Johannes Esto Ühing.;
Asenduskirjandus.
Lehtsaar, T. (1994). Hingepilk. Kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia. Tallinn: Logos; Lehtsaar, T. (1994). Hingepilk: Kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia. Tallinn.,
21. sajandi suundumused psühholoogias
Kriminaalmenetluse psühholoogia
Kohustuslik kirjandus sama, mis baka juriidilises psühholoogias.
Militaarpsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Valitud peatükke (juhised esimeses loengus) järgmistest raamatutest (Selected chapters form the following publications):
1. Britt, W. T., Castro, C. A., Adler, B. A. (editors). (2006). Military Life: the Psychology of Serving in Peace and Combat. Praeger Security International: Westport (4 köidet: Military Performance; Operational Stress; The Military Familiy; Military Culture);
2. Kennedy, C. H. & Zillmer, E. H. (2006 või 2012). Military Psychology: Clinical and Operational Applications. New York, NY: Guilford Press;
3. Laurence, J. H. & Matthews, M. D. (editors). (2012). The Oxford Handbook of Military Psychology. Oxford: Oxford University Press Inc.;
4. Moore, B. A. & Barnett, J. E. (editors). Military Psychologists´ Desk Reference. Oxford: Oxford University Press Inc;
5. Õppejõu poolt iseseisvaks läbitöötamiseks antud artiklid või muud materjalid(Articles or other publications for indipendent homework (such as ) (nt. ajakirjad: Military Psychology, Small Group Rese
Asenduskirjandus
1. Britt, W. T. & Adler, B. A. (editors). (2003). The Psychology of the Peacekeeper: Lessons from the Field. Praguer Publisher: Westport;
2. Copp, T. & Humphries, O. M. (2010). Combat Stress in the 20th century: the Commonwealth Perspective. Kingston: Canadian Defence Academy Press;
3. Gal, R. & Mangelsdorff, A. D. (editors) (1991). Handbook of Military Psychology. Chichester: Wiley;
4. Andrews, H. D., Herz, P. R. & Wolf, M. B. (editors). (2010). Human Factors Issues in Combat Identification. Farnham, Burlington: Ashgate;
5. Freeman, S. M. & Moore, B. A. & Freeman, A. (editors). (2009). Living and Surviving in Harm´s Way: a Psychological Treatment Handbook for Pre- and Post-Deployment of Military Personel. New York: Routledge;
6. Matthews, M. S. & Laurence, J. H. (editors). (2011). Military Psychology. New York: SAGE Publication Ltd. (4 köidet: Selection, Training & Performance; Applied Experimental & Engineering Psychology; Stress & Resilience; Leadership, Culture & Morale);
7. Sinclair, R. R. & Britt, T. W. (editors). (2013). Building Psychological Resilience in Military Personnel: Theory and Practice. APA: Magination Press;
8. Adler, A. B.; Castro, C. A. & Bliese, P. D. (editors). (2010). Deployment Psychology: Evidence-Based Strategies to Promote Mental Health in the Military. APA;
9. Moore, B. A. & Penk, W. E. (editors). (2011). Treating PTSD in Military Personnel: A Clinical Handbook. Guilford Publications.
Juurdluspsühholoogia
Kohustuslik kirjandus sama, mis baka juriidilises psühholoogias.
Emotsionaalsed ja kognitiivsed protsessid
Kohustuslik kirjandus.
De Ridder & De Wit (2006), Self-regulation in Health Behavior. Wiley.

Spetsialiseerumise valikmoodulid.

Nõustamispsühholoogia.
Organisatsioonipsühholoogia.
Koolipsühholoogia.

No comments:

Post a Comment