Inimeseõpetus - psühholoogia BA õppekava kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.

Inimeseõpetus

Pedagoogiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn. Brain, mind, experience, and school. bob.nap.edu/html/howpeople1
Kikas, E. (toim)(2010).Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Lk 17-211. archimedes.EDUKO
Krull, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: TÜ Kirjastus.
B. Rogers (2008). Taasleitud käitumine. Lk 1-105 Tartu: TÜ Kirjastus.
Artiklid antakse loengutes
Asenduskirjandus
Good, T., & Brophy, J. (1995). Contemporary educational psychology. New York: Longman.
Tervisekäitumine
Kohustuslik kirjandus.
Kasmel A, Lipand A. (2007) Tervisedenduse teooria ja praktika I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn:Tallinna Raamatutrükikoda
Nutbeam D, Harrise E. (2002) Sissejuhatus tervise edendamisel kasutatavatesse teoreetilistesse mudelitesse. Tõlkija M. Harro. Tartu: Paar.
Põlluste K, Meiesaar, K. Kersti (2001) Programmide ja projektide hindamine. Tartu: Tartu Ülikool.
Evaluation in health promotion. Principles and perspectives (2001). WHO Regional Publications European Series, No. 92
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused (2017)
Tervise ilmajaam- juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks (2015). Tallinn: Tallinna Ülikool, (dev.hiirepadi.ee/ilmajaam/)
Tervise Arengu Instituudi leheküljed: terviseinfo.ee; toitumine.ee; narko.ee; hiv.ee; tai.ee; Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg
Õpioskused ja nende arendamine
Kohustuslik kirjandus.
Kikas, E. (2010). Tunnetusprotsessid ja nende arengulised iseärasused. Kogumikus E. Kikas (toim.) Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (17-60). EV Haridus- ja Teadusministeerium.
Kikas, E. (2008). Õppimise erinevad viisid. Õppimise protsess. Teadmiste areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (104 - 119).Tartu Ülikooli Kirjastus
Kikas, E. (2008). Tunnetusprotsesside areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (19 - 38).Tartu Ülikooli Kirjastus
Vermunt, J., & Vermetten, Y. (2004). Patterns in Student Learning: Relationships Between Learning Strategies, Conceptions of Learning, and Learning Orientations. Educational Psychology Review, 16.
Wolters, C. A. (2010). Self-regulated learning and the 21st century competencies. Kättesaadav The William and Flora Hewlett Foundation kodulehel: hewlett.org/uploads/Self_Regulated_Learning__21st_Century_Competencies.pdf
Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical back
Reproduktiivtervise psühholoogia
Van der Akker, O. (2012). Reproductive Health Psychology.Wiley-Blackwell.
Inimese anatoomia ja füsioloogia
Kohustuslik kirjandus
Roosalu, M. (2006; 2010) Inimese anatoomia.;
Kingissepp, P.-H. (2000; 2001; 2006) Inimese füsioloogia.;
Nienstedt , W. jt. (2001) Inimese füsioloogia ja anatoomia.
 
Asenduskirjandus
Peate, I., Nair, M. (2017) Fundamentals of Anatomy and Physiology For Nursing and Healthcare Students.;
Roosalu, M. (2003) Liikumiselundkond.;
Roosalu, M. (2001) Närvisüsteem.;
Schmidt, R. F., Thews, G. (1997) Human Physiology.;
Loogna, G. (1996) Anatoomia atlas.;
Pääsuke, M. (1996) Inimese närvi-lihasaparaadi füsioloogia.;
Pääsuke, M. (1997) Motoorika juhtimine.
Enamlevinud haigused ja nende vältimine. Esmaabi.
Asenduskirjandus
Luomanmäki, K. jt. (1998). Vältimatu abi käsiraamat;
Mustajoki, M. jt. (2001). Õe käsiraamat;
Arpo, H.- E. jt. (2003). Üldarsti käsiraamat;
Birkenfeldt, R. jt. (2005). Tervise käsiraamat;
Mustajoki, P. (2005). Haige uurimine;
Eskola, J. jt. (2000). Infektsioonihaigused;
Nienstedt, W. jt. (2001). Inimese füsioloogia ja anatoomia;
Kahn, H.; Loit, H.- M. (2009). Tervise ABC;
Jalak, R. (2007). Tervise treening;
Vuori, I.; Taimela, S. (1998). Liikumine ja meditsiin;
Kasmel, A.; Lipand, A. (2007). Tervisedenduse teooria ja praktika; Fogelholm, M.; Vuori, I. (2005). Tervislik liikumine.

No comments:

Post a Comment