Ettevõtluskoolituse sisu

Siin on üks kava ettevõtluskoolitusest:

Disc mudel - suhtlemine erinevate inimtüüpidega.
Eneseanalüüs - miks ma mida teen?
Oma aja juhtimine
Eesmärkide püstitamine SMART-kriteeriumi järgi
Motivatsioon

Äriidee vormistamine äriplaanina
Kasumilävi
Firma strateegia kujundamine - missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, organisatsioonilised väärtused

Majanduskeskonna analüüs
Sihtturu analüüs, segmendid
Konkurentsi analüüs
SWOT analüüs
Riskianalüüs

Toote/teenuse määratlemine
turundusmeetmed
hinnakujundus
konkurentsieelised
reklaam
suhtekorraldus
Müügisuhtlemine kliendiga

Arvestuse alused - majandusarvestus, juhtimisarvestus
finantsanalüüs
ettevõtlustoetused
Finantsarvestus
Raamatupidamine
Aktiva, passiva, bilanss
Finantsanalüüs
Maksud

Finantseerimisvõimalused - toetused
Äriplaani koostamine

No comments:

Post a Comment